2311823923 info@praxipos.gr Βρυούλων 64, Καλαμαριά

Το Pegasus μElite απευθύνεται σε κάθε μικρή ή μεσαία Επιχείρηση η οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει μία πρώτη κίνηση προς τη Μηχανογράφησή της.

Καλύπτει τόσο την Εμπορική δραστηριότητα όσο και τη Παροχή Υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα καθιστά άμεσα ορατό το όφελος που προκύπτει από αυτή την οργάνωση για άμεση απόσβεση της επένδυσής σας.

Ανταγωνιστικά

Πλεονεκτήματα

Χωρίς Χρεώσεις ανά Θέση Εργασίας

Κανένας περιορισμός στους Χρήστες – Multi-user Άδεια Χρήσης

Συμβατότητα χωρίς περιορισμούς στο h/w

Χωρίς κρυφές χρεώσεις διασύνδεσης – Ελάχιστη απαίτηση 2gb Μνήμη σε pc/laptop – Χρησιμοποιήστε τον υπάρχων εξοπλισμό που έχετε ήδη

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ώστε να έχετε ΠΑΝΤΑ πρόσβαση στα δεδομένα σας

Ευέλικτη χρήση

Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της εκπαίδευσης – Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών της Επιχείρησης με ελάχιστα κλικ – Οθόνη Λιανικής Πώλησης με πλήκτρα για τον αρχάριο χρήστη

Ενιαία λύση που περιλαμβάνει τη διαχείριση Πελατών/Προμηθευτώ

Οικονομικές Καρτέλες – Αποθήκη – Έκδοση όλων των Παραστατικών – Απογραφή – Αναφορές / Εκτυπώσεις – Δημιουργία αρχείου Συγκεντρωτικής Κατάστασης Φορολογικών Στοιχείων (Μ.Υ.Φ)

Αυτόματη ενημέρωση Καρτέλας Πελάτη/Προμηθευτή από το Α.Φ.Μ. σε απευθείας σύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ.

Σύνδεση με barcode scanner για άμεση πώληση ειδών – Επικοινωνία με Excel για την εξαγωγή Εκτυπώσεων πχ Οικονομική Καρτέλα – Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού

Ανάπτυξη Βήμα - Βήμα

Δυνατότητα αναβάθμισης στη βασική έκδοση Εμπορικής Διαχείρισης Pegasus ERP για τη λογιστική εποπτεία και την οικονομική Εικόνα της Επιχείρησής ( Διαχείριση Παραγγελιών – Ενσωματωμένο CRM – Καταχώρηση Δαπανών – Προγραμματισμός Εισπράξεων / Πληρωμών – Στατιστικά / Αναφορές – Σύνδεση με τα πιο γνωστά Λογιστικά Προγράμματα – Δυνατότητα διασύνδεσης με Site κ.α.)

On-line αναβαθμίσεις (Updates)

Ώστε να είναι συνεχώς ενημερωμένη και εναρμονισμένη με τις φορολογικές ή λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας

Δυνατότητες Pegasus

› Παρακολούθηση πολλών καταστημάτων.
› Εξαγωγή στοιχείων ανά κατάστημα αλλά και συνολικά.
› Απεριόριστο πλήθος χρηστών και τερματικών.
› Δυνατότητα ορισμού τιμολογιακής πολιτικής ανά πελάτη:
1. Επιλογή Τιμοκαταλόγου Πελάτη
2. Μέχρι 3 γενικά % Εκπτώσεων
3. Ορισμός έκπτωσης ανά ομάδα προϊόντος
4. Ορισμός ειδικής τιμής ή έκπτωσης (% και αξία) ανά είδος
› Παρακολούθηση Υποκαταστημάτων πελάτη με δυνατότητα ξεχωριστής οικονομικής καρτέλας ανά υποκατάστημα, αλλά και συνολική στον πελάτη.
› Πλήρης οικονομική παρακολούθηση
› Πιστωτικό Όριο ανά πελάτη.
› Ορισμός ετήσιου στόχου τζίρου ανά πελάτη.
› Δυνατότητα ορισμού τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή και με χρονική ισχύ.
› Πλήρης οικονομική παρακολούθηση
› Απεριόριστο πλήθος αποθηκευτικών χώρων.
› Παρακολούθηση Barcode.
› Τρεις (3) βασικοί τιμοκατάλογοι πώλησης και απεριόριστο πλήθος ειδικών τιμοκαταλόγων.
› Δυνατότητα ορισμού τιμής ανά ποσότητα πώλησης.
› Αυτόματη ενημέρωση τιμών από τιμολόγια αγορών.
› Δυνατότητα Ορισμού τιμών πώλησης βάση συμφωνημένης τιμής αγοράς .
› Δυνατότητα Ορισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά είδος.
› Παρακολούθηση της Εισφοράς Ανακύκλωσης.
› Ημερολόγιο αλλαγών τιμών, για προκαθορισμό μελλοντικών αλλαγών τιμών.
› Εκτύπωση Ετικετών με barcodes σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε
› Αποτίμηση κόστους αποθήκης με την μέθοδο που θα επιλέξετε. Δυνατότητα αποτίμησης ανά χώρο αλλά και συνολικά.
› Απογραφή με αυτόματο τρόπο και δυνατότητα ενημέρωσης από συσκευές απογραφής.
› Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης για μεταφορά ανάμεσα σε αποθηκευτικούς χώρους.
› Θέση – Ράφι ανά χώρο.
› Ελάχιστα – μέγιστα συνολικά αλλά και ανά χώρο.
› Παρακολούθηση ειδών με μέχρι τρεις (3) διαστάσεις (μήκος – πλάτος – ύψος) αλλά και βάρος.
› Κατηγοριοποίηση των ειδών σας, για εξαγωγή στατιστικών, με πολλούς τρόπους (κατηγορία, τύπος, κατασκευαστής, προμηθευτής, συσκευασία, κλάση προμήθειας).
› Ομαδοποίηση σε μορφή δέντρου μέχρι και τέσσερα (4) επίπεδα.
› Καταχώρηση και εκτύπωση όλων των παραστατικών πώλησης.
› Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του πελάτη.
› Υπολογισμός των τιμών πώλησης από την τιμολογιακή πολιτική του πελάτη.
› Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του
› Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του είδους, την στιγμή της πώλησης.
› Εμφάνιση της τελευταίας τιμής πώλησης στον ίδιο πελάτη.
› Αντιγραφή παραστατικών.
› Μετασχηματισμός παραστατικών.
› Μαζικός Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής.
› Εκκρεμή παραστατικά.
› Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
› Σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και άλλες, σαν τύπου Β.
› Υπολογισμός Κρατήσεων, φόρων στο σύνολο του παραστατικού, όπου χρειάζεται.
› Δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο του παραστατικού, αλλά και μέχρι 2 ποσοστά έκπτωσης ανά είδος.
› Καταχώρηση όλων των παραστατικών αγορών.
› Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του προμηθευτή.
› Πρόταση τιμής μονάδας, ανάλογα με τους τιμοκαταλόγους αγοράς του κάθε είδους.
› Εμφάνιση της τελευταίας τιμής αγοράς από τον ίδιο προμηθευτή.
› Μαζική ενημέρωση τιμών πώλησης, από τα παραστατικά αγορών.
› Χρήση του κωδικού του προμηθευτή για τα είδη, κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς.
› Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του
› Αντιγραφή παραστατικών.
› Μετασχηματισμός παραστατικών.
› Ενημέρωση για τα Εκκρεμή παραστατικά.
› Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
› Οθόνη εντατικής λιανικής με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
› Αλλαγή χρήστη.
› Χρήση οθόνης αφής (touch screen)
› Αυτόματη ενημέρωση του λογιστηρίου από τα παραστατικά πώλησης και αγοράς.
› Παρακολούθηση Ταμείου συνολικά και ανά κατάστημα της επιχείρησής σας.
› Επικοινωνεί με όλους τους εκτυπωτές που διαθέτουν driver για windows
› Στην εκτύπωση των παραστατικών λειτουργεί σαν Τύπου Β με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και με άλλες γνωστές ΕΑΦΔΣΣ.
› Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών σε οποιοδήποτε εκτυπωτή.
› Επικοινωνεί με ταμειακές που διαθέτουν ανάλογο driver.
› Πλήθος έτοιμων αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών που μπορεί να εκτελεί ο τελικός χρήστης.
› Διαγραμματική απεικόνιση
› Εκτύπωση ετικετών.

Φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εαν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το μElite , συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας